MIEJSKIE USŁUGI KOMUNIKACYJNE w ZGIERZU
Witamy w niedzielę 4 października,  imieniny: Franciszka, Konrada, Rozalii

Mapa komunikacyjna

Przedstawiamy nowe narzędzie: internetową mapę komunikacyjną Zgierza. Mamy nadzieję, że ułatwi Państwu korzystanie z komunikacji miejskiej na terenie naszego miasta. Oto najważniejsze cechy mapy:

  • format wektorowy, umożliwiający skalowanie bez utraty jakości wyświetlania,
  • brak konieczności utrzymywania połączenia z Internetem po ściągnięciu mapy (z wyjątkiem wyszukiwania połączeń),
  • wyszukiwanie ulic,
  • wyszukiwanie przystanków,
  • wyświetlanie przebiegu linii komunikacyjnych,
  • wyświetlanie informacji o przystanku po jego wskazaniu myszą,
  • współpraca z wyszukiwarką połączeń.

Ponieważ mapa nie została stworzona przez zawodowego kartografa, ale jest efektem samodzielnej pracy naszego pracownika, niewykluczone, że zawiera błędy. Prosimy o informacje w każdym wypadku znalezienia jakichkolwiek nieprawidłowości.

Informacje wstępne

Zaprezentowane rozwiązanie nie jest mapą w rozumieniu geograficznym. Położenie wszystkich wyświetlanych obiektów jest tylko orientacyjne. Do stworzenia mapy nie użyto współrzędnych geograficznych. Miejskie Usługi Komunikacyjne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych na mapie w sposób bezpośredni lub pośredni. Narzędzie doskonale nadaje się do łatwego wyszukania ulicy lub przystanku, wyświetlenia przebiegu linii komunikacyjnej a także stworzenia zapytania do wyszukiwarki połączeń (poprzez wskazanie krańcowych przystanków pożądanego połączenia).

Jak uruchomić?

Do prawidłowej pracy mapy potrzebna jest dowolna przeglądarka internetowa, która umożliwia obsługę apletów Javy. Przed uruchomieniem mapy należy sprawdzić, czy nasza przeglądarka spełnia ten warunek. Jeśli nie, trzeba pobrać i zainstalować odpowiednią wtyczkę z tej strony. W większości przeglądarek może być również potrzebne zezwolenie na otwieranie przez witrynę muk.zgierz.pl wyskakujących okienek. Umożliwi to otwieranie z poziomu mapy wyszukiwarki połączeń z wybranymi przystankami.

Krótki opis działania mapy

Po kliknięciu odnośnika, który znajduje się na dole tej strony, otworzy się nowe okno. Jeśli ściągnęliśmy odpowiednią wtyczkę i zezwoliliśmy na uruchomienie apletu, uruchomi się aplikacja, która zacznie pobierać dane (ok. 210 kB). Po pomyślnym załadowaniu plików wyświetli się aplet, złożony z 3 elementów: po lewej stronie będzie widoczny panel z różnymi kontrolkami, po prawej właściwa mapa, a na dole pasek stanu. Najpopularniejsze przeglądarki (Internet Explorer, Firefox, Opera) umożliwiają wyświetlanie zawartości w trybie pełnoekranowym (przycisk F11).
Przewijanie zawartości mapy umożliwiają paski przewijania, dobrze znane użytkownikom okienkowych systemów operacyjnych, takich jak Windows. Powiększenie, pomniejszenie i powrót do początkowego stanu uzyskujemy za pomocą przycisków umieszczonych na widocznym po lewej stronie panelu. Znajdujące się pod spodem 3 listy pozwalają na znalezienie i zaznaczenie na mapie odpowiednio ulicy, linii bądź przystanku. Po wybraniu obiektu do znalezienia mapa przechodzi w tryb zaznaczenia. Polega on na tym, że obiekt zaznaczony jest wyświetlany kolorem fioletowym, a pozostałe obszary - w skali szarości. Jednocześnie mapa dopasowuje położenie i powiększenie wybranego elementu w ten sposób, żeby zajmował on jak największą powierzchnię w środku obszaru. W danym momencie tylko jeden (ostatnio wybrany) obiekt może być zaznaczony. Oznacza to, że poprzedni wybór (obojętnie jakiego typu: ulica, linia czy przystanek) jest nieaktualny. Powrót do „normalnego” trybu wyświetlania uzyskujemy wciskając przycisk „Usuń wybór”.
Poniżej znajduje się panel, na którym możemy wyszukać dowolny element na mapie (tzn. ulicę, linię lub przystanek), wpisując w odpowiednie pole fragment nazwy tego obiektu. Po znalezieniu wszystkich pasujących obiektów, aplikacja wyświetli je na liście poniżej. Wystarczy wówczas kliknąć na pożądany element, aby spowodować jego wyeksponowanie na mapie.
Wskazanie myszą przystanku na mapie spowoduje wyświetlenie - na pasku stanu i w wyskakującym „dymku” - kilku informacji o tym przystanku: jego nazwy, numeru i linii, które przez niego przejeżdżają.
Aby skorzystać z wyszukiwarki połączeń, należy najpierw kliknąć pole wyboru „Znajdź połączenie”. Poniżej pojawią się dwie listy: „od przystanku” i „do przystanku”. Można wybrać przystanek początkowy i końcowy bezpośrednio na tych listach, bądź kliknąć je kolejno na mapie. Następnie wciskamy przycisk „Przejdź do wyszukiwarki”, co spowoduje otwarcie wyszukiwarki połączeń w nowym oknie.

Każdy z omówionych paneli na głównym panelu kontrolnym można rozwijać lub zwijać, w zależności od tego czy jest w danym momencie potrzebny. Służy do tego pole wyboru umieszczone w prawym górnym rogu danego panelu (na wysokości paska tytułowego).

Przejdź do mapy: Mapa komunikacyjna